Památky

Pythagorion

Jedno z prvních míst, které byste měli na Samu navštívit, je Pythagorion. Pythagorion byl postavený na zříceninách starobylého města Samos a je monumentem, který architekti často označují jako osmý zázrak starověku. A současní inženýři souhlasí. Již v roce 550 před naším letopočtem se architekt Eupalinos zavázal k vybudování tunelu o celkové délce 1.036 metrů. Mělo se tak stát na přímý rozkaz tyrana Polykrata a tunel měl vzájemně propojit dvě strany hory. Tunel měl zásobovat vodou starobylé hlavní město Samos.

Tento inovační akvadukt musel být pro nepřátele neviditelný. Eupalinos hledal skvělého matematika, který by spočítal složité matematické výpočty, a on mohl začít kopat tento tunel na obou stranách hory současně. Tímto matematikem byl prý sám Pythagoras. O deset let později se obě posádky setkaly ve středu hory bez jakékoliv odchylky! Ve skutečnosti, aby Eupalinos otroky motivoval, jim slíbil, že po dokončení práce dostanou svobodu. Tento slib i dodržel.

Chrám bohyně Héry

Chrám bohyně Héry, jinak též Heraion. Podle tradice se tu narodila právě bohyně Héra. Z tohoto důvodu je chrám Heraion největším v celém starověkém světě a zasvěcený právě jí. K vidění je Jónský chrám (obecně známý jako Kolona = sloup, v současnosti z něj zbyl pouze jediný stojící sloup), velký Oltář a posvátná cesta (cesta vedoucí od města Pythagorio k chrámu). Heraion byl v roce 1992 zapsán na Seznam světového dědictví organizace UNESCO.

Mytilini

Mytilini, ležící asi 14 kilometrů jihozápadně od hlavního města, je jednou z největších a nejatraktivnějších vesnic na ostrově Samos. Byla pojmenována podle obyvatel Mytilini, kteří se zde usadili v roce 1700, po ničivém zemětřesení na ostrově Lesbos. Tato oblast se proslavila především pro svoje významné paleontologické naleziště v tomto regionu. V prehistorických dobách byl ostrov obýván druhem Megatherium. To byli obrovští tvorové, nejvíce podobní dnešním žirafám. Pocházeli pravděpodobně z Asie a dnes jsou již dávno vyhynulé. Jejich kosti jsou dnes vystaveny ve vitrínách paleontologických muzeí v Evropě a USA. Některé z nich jsou vystaveny i na ostrově, v muzeu paleontologie Mytilini.