Krajina

Téměř nedotčený ostrov

Kromě hlavního města Chora je na ostrově Mykonos skutečně jen velmi málo hustě osídlených oblastí. V některých oblastech momentálně dochází k poměrně intenzivnímu rozvoji rekreačních komplexů. Na celkové atmosféře Mykonu se však tyto aktivity zatím nijak zásadně nepodepsaly. A je nutno dodat, že především zásluhou ostrovanů. Ti stále lpí na svém původním stylu života a tradicích a turistika se tu z tohoto důvodu zatím rozvíjí velmi pomalým a sympatickým způsobem.

Mykonos jako ostrov, který je poměrně větrný, je charakteristický tím, že tu je v krajině jen málo vzrostlých stromů. To spolu se skalami a balvany, roztroušenými po terénu, dává podivný a pustý pocit. Tato prázdnota, na níž turisté narazí nejčastěji při procházkách a toulkách po vnitrozemí, výrazně kontrastuje s důmyslnou rušností hlavního města Mykonu.